Parafia Chrystusa Króla w Radomiu - Mikołajkowy Turniej SZACHOWY 2023

Mikołajkowy Turniej SZACHOWY 2023

REGULAMIN

Mikołajkowy Turniej Szachowy

w parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu

09 grudnia 2023r.

 

 1. Celem turnieju jest:
 • popularyzowanie szachów wśród parafian;
 • integracja i sportowa rywalizacja.
 1. Organizatorzy:

- organizatorem jest Parafia pw. Chrystusa Króla i Małgorzata Półbratek, radna Rady Miejskiej w Radomiu.

 1. Miejsce:

- sala katechetyczna. 

 1. System rozgrywek:

- turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, 7 rund  z  tempem   P'10 + 5''.

 1. Zgłoszenia:

- w turnieju mogą brać udział mieszkańcy parafii znający zasady gry w szachy

- należy się zgłosić do 01.12.2023 r. w kancelarii parafialnej lub zakrystii podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.

Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Program zawodów:

 

- 9.00 – 9.10 – weryfikacja zgłoszeń;

- 9.10 – 9.20 – odprawa techniczna;

- 9.20 – 9.30 – uroczyste otwarcie turnieju;

- 9.30 – 13.00 –  rozegranie 7 rund.

- 13.30 – 14.00 – uroczystość zakończenia turnieju wraz z wręczeniem nagród.

 

 1. Nagrody:
 • I miejsce: puchar, medal, nagroda rzeczowa w wys. 200 zł;
 • II miejsce: puchar, medal, nagroda rzeczowa w wys. 150 zł;
 • III miejsce: puchar, medal, nagroda rzeczowa w wys. 100 zł;

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe.

 

Pozostałe przepisy:

W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE, według aktualnego „Kodeksu Szachowego” Polskiego Związku Szachowego.

O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów,   zaś w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu, decyduje punktacja dodatkowa według następującej kolejności:

 • Buchholz średni,
 • Buchholz,
 • liczba zwycięstw,
 • PROGRESS.

 

Niniejszy turniej jest przedsięwzięciem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania, umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii.

Zawodnicy muszą mieć trwale wyłączone urządzenia elektroniczne.

Szachiści wyrażają zgodę na udostępnienie dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych. Fotografowanie jest dozwolone przez pierwszych pięć minut każdej rundy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. W przypadkach spraw nieuregulowanych regulaminem lub związanych z jego interpretacją, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.

W sprawach spornych zostanie powołana komisja w składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel uczestników (niebędący stroną sporu). Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają serwis kawowy.

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Radom, 08.11.2023